Web design CMS Logo

Grafički dizajn i tisak

Izgradnja vizualnog identiteta sastoji se od kombinacije grafičkog dizajna i marketinga. Osim logotipa, slogana, knjige osnovnih standarda i internet stranice, u izgradnju vizualnog identiteta ulazi dizajn i priprema za tisak vizitke, letka, memoranduma, kataloga te ostalih tiskovina. U suradnji s vašim zahtjevima i mogućnostima izraditi ćemo kompletan vizualni identitet.

Izrađujemo:

 • logotip
 • knjigu osnovnih grafičkih standarda
 • posjetnicu
 • memorandum, kuverta
 • katalog i brošuru
 • plakat
 • časopis
 • pozivnicu i oglas
 • web sučelje
 • newsletter template
 • kratku animiranu video prezentaciju